Loading color scheme

O společnosti

Společnost Průmysl kamene a.s. vznikla k 1.8.1992 privatizací části státního podniku Průmysl kamene s.p.. Svou činností navazuje na historii národního podniku Průmysl kamene n.p., který působil v Příbrami od roku 1976. Zabýváme se lomařskou a kamenickou výrobou, která je soustředěna do našich provozoven v Kozárovicích, Slatině, Tužicích a Vahlovicích. Díky průběžnému investování do obnovy a nákupu nových zařízení, zajišťujeme rozmanitou výrobu v požadované kvalitě. 

Základní hodnoty

Základní hodnoty společnosti PRŮMYSL KAMENE a.s. se formovaly mnoho let. Tento hodnotový a růstový princip neustále zdokonalujeme, zabýváme se nedostatky a odstraňujeme chyby tak, abychom obstáli v současné konkurenci. Rozšiřujeme portfolio zákazníků na principech úzké spolupráce s architekty a projektanty. Zůstáváme věrni našemu plnému příslibu pracovního tempa a kvalitního díla.

Přátelství pro životní prostředí
Při těžbě žuly v našich kamenolomech si plně uvědomujeme, že pracujeme s přírodními materiály a bohatstvím Matky přírody. Proto využíváme tyto zdroje a nejvyšší možnou šetrností a ekologičností. Kromě toho, že si vážíme vašeho času, vašich peněz a vaší vize projektu, vážíme si také výrobků, které vytváříme pro další generace. Přemisťujeme přírodní materiál do vašich měst a obcí s nejvyšší vážností a pokorou k přírodě.
Zkušenosti
Mnoho zkušeností jsme získali při působení v různých oborech stavební a těžební činnosti v průběhu let naší existence. Většina pracovníků je u firmy od jejího založení a dle historie přibývajících středisek a provozů. Další velmi významným přínosem a vzdělávacím potenciálem jsou zkušenosti pracovníků a kolegů, kteří mají celý stavební život za sebou a jsou v důchodovém věku. Někteří se k nám na stavební sezónu vracejí a dál pomáhají svými profesními zkušenosti. Zároveň si vážíme novějších pracovníků, kteří se chtějí učit a rozvíjet svoje vědění v praxi. Tím zároveň i podotýkám, že máme pracovníky, kteří svoje obory vystudovali a věnují se jim celoživotně. Podporujeme myšlení našich vedoucích zaměstnanců na cestě k detailům a důslednosti ve své činnosti, vedoucí k dodržování slíbených termínů a požadavků.
 • Aspira Business Centre
  Praha - Aspira Business Centre

  V roce 2017 jsme realizovali dlažbu v Aspira Business Centre v Praze 5.

 • Václavské náměstí, Praha
  Praha - Václavské náměstí

  V roce 2020 jsme započali v Praze s kompletní rekonstrukci dlažby na Václavském náměstí.

 • Metro - Prosek
  Metro - Prosek

  Výstavba nové stanice metra 

 • Metro - Nádraží Veleslavín
  Metro - Nádraží Veleslavín

  rekonstrukce stanice metra Veleslavín

 • Schodiště Vimperk
  Schodiště Vimperk

   

 • Schody u budovy - Praha
  Schodiště residence Churchill

  Venkovní terénní úpravy

 • Schody u vily v ulici Ruská
  Schody vila ul. Ruská

  Rekonstrukce vily na administrativní budovu

 • Vila Veleslavín
  Vila Veleslavín

  Výstavba vily, venkovní zahradní úpravy.