Loading color scheme

Adresa pobočky


Lom Kozárovice II.
262 84 Kozárovice
GPS: 49.550968, 14.105507

Kontaktní osoby

Luboš Máca
vedoucí lomu Kozárovice
Telefon: 728 131 424

lom kozarovice ii
 

Kozárovice II. biotitický až amfibol-biotitický granodiorit až křemenný diorit, tmavší, střednozrnný, nevýrazně porfyrický, s drobnými mafickými xenolity.