Historie a současnost

 

       Společnost Průmysl kamene a.s. vznikla k 1.8.1992 privatizací části státního podniku Průmysl kamene Příbram s.p. Svou činností navazovala na historii národního podniku Průmysl kamene n.p., který byl do Příbrami přemístěn v r. 1976 a ve kterém byla koncentrována prakticky polovina českých kamenických kapacit s výrobní základnou na jihu a západě  Čech. Po přeměně na státní podnik Průmysl kamene Příbram s.p. v roce 1989 a restrukturalizaci v r. 1991 (rozdělením na šest státních podniků) byl redukovaný podnik, ve kterém zůstala především těžební střediska, privatizován a transformován na akciovou společnost. Podle privatizačního projektu byla část akcií prodána rakouské firmě a část akcií privatizována v kuponové privatizaci, postupně byly dořešeny restituční nároky. V r. 2001 byla zrušena veřejná obchodovatelnost akcií  a později zaknihovaná podoba akcií změněna na listinnou. 

     

Lomařská výroba  - soustředěna v lomech Kozárovice, Vahlovice, Slatina a Tužice. Představuje především těžbu bloků pro kamenickou výrobu a těžbu suroviny pro výrobu lomového kamene, dlažebních kostek a krajníků.

(untitled)  (untitled) 

Kamenická výroba -  koncentrována v provoze Slatina u Horažďovic. Vyrábí se desky z přírodního kamene z tuzemských i dovážených materiálů pro obklady fasád, stěn interiérů, pro vnitřní i vnější dlažby a pro obklady schodišť. Dále se vyrábí masivní kamenické výrobky, především chodníkové obrubníky a plné i snímané schodišťové stupně. Součástí produkce jsou i polotovary pro menší výrobce v oboru kamenoprůmyslu, prvky zahradní a hřbitovní architektury. 


Lomařská i kamenická výroba má dostatečnou kapacitu pro zakázky velkých objemů, zaměřuje se však i na respektování potřeb a individuálních požadavků každého jednotlivého zákazníka.