Naše lomy

Naše společnost vlastní několik lomů. V současné době probíhá těžba na čtyřech z nich a to v Kozárovicích II., Slatině, Tužicích a Vahlovicích. 

Kozárovice II. biotitický až amfibol-biotitický granodiorit až křemenný diorit, tmavší, střednozrnný, nevýrazně porfyrický, s drobnými mafickými xenolity. 

Kozárovice II.  lom Kozárovice II.

 Slatina - bitotický granodiorit až granit, tmavý, střednozrnný, slabě porfyrický s ojedinělými mafickými xenolity. 

Slatina  lom Slatina

 

Tužice - biotitický granodiorit, tmavší, středně až hrubozrnný. 

Tužice  lom Tužice

 

Vahlovice - biotitický granodiorit až granit, tmavý, střednězrnný, slabě porfyrický, s ojedinělými mafickými xenolity.

Vahlovice  lom Vahlovice