Oznámení o výplatě dividend za r. 2017

Oznámení o výplatě dividend za r. 2017

 

(Usnesení přijaté valnou hromadou konanou dne 13.06.2018.)

 

:

Valná hromada rozhodla vyplatit dividendy  ve výši 1 498 530,- Kč. Z toho 631 396,87 Kč je určeno podle rozdělení zisku za rok 2017 a zbývající část ve výši 867 133,13 Kč  z nerozděleného zisku minulých let. Na jednu akcii v nominální hodnotě 1 000,- Kč připadá dividenda 30,- Kč před zdaněním.

 

Dividenda bude vyplacena za těchto podmínek:

 

Výše dividendy:          30,- Kč / 1 akcii před zdaněním

                                  dividenda podléhá zdanění podle zákona o daních      z příjmů   srážkovou daní

 

Nárok na dividendu:  nárok na dividendu má majitel listinných akcií na    jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti Průmysl kamene a.s.

 

Splatnost dividend

a výplatní období:  dividenda je splatná od 1.7.2018, výplatní období se stanoví od 1.7.2018 do 31.12.2019

                               právo na dividendu se promlčuje v zákonné lhůtě       

             

Způsob výplaty:      dividendy budou vypláceny akcionářům ve    výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti