Bezrozměrové desky

  • Bezrozměrové desky jsou polotovary pro výrobu deskových prvků
  • opracování: řezané, opalované, broušené, leštěné
  • tloušťka: od 2 cm výše
  • technologie: katr Gaspari Menotti, dvě frézy o průměru 3 m