Obrubníky

  • Obrubníky jsou kusové výrobky zhotovené rozlomením bloku přírodního kamene a kamenicky opracované do tvaru hranolu nebo z bloku přírodního kamene řezané na pilách a následně ručně, či strojně opracované. Obrubníky se používají ke zpevnění okrajů chodníků, dopravních ostrůvků, nástupišť nebo jiných dopravních ploch, vystupujících nejvíce 15 cm nad povrch vozovky.
  • Obrubníky plné:

OP1   32 x 24 cm

OP2   30 x 20 cm

OP3   25 x 20 cm

OP4   20 x 25 cm

OP5   20 x 20 cm

OP6   15 x 25 cm

OP7   12 x 25 cm

  • Obrubníky zkosené:

OZ2   30 x 20/3 x 15

OZ4   20 x 25/3 x 15

  • Oblouky poloměru od 0,5 m až po 25 m