Krajník silniční

  • Krajníky jsou kusové výrobky zhotovené lámáním , popř. špicováním, či jiným opracováním přírodního kamene do hranolovitého tvaru. Krajník je prvek podélné opory vozovky jiné komunikace, jehož horní plocha leží v úrovni příslušného dopravního pásu.
    • G3 (10/12)
    • KS3 (12/14)
    • KS2 (15/17)
    • KS1 (17/19)