Dlažební kosty

 • Dlažební kostky štípané z přírodního kamene jsou kameny opracované lámáním, štípáním, popř. řezáním do tvaru krychlí nebo hranolů. Jsou určených rozměrů podle vyráběného druhu. Velké a drobné dlažební kostky se používají zejména ke dláždění nemotoristických komunikací, místních a účelových motoristických komunikací nebo jejich částí, dopravních a jiných ploch. Mozaikové dlažební kostky jsou určeny zejména pro dláždění chodníků a jïných ploch určených pro pěší provoz.
  • 15/17 cm, 1 t = cca 2,5 m2
  • 8/10 cm, 1 t = cca 4,5 m2
  • 4/6 cm, 1 t = cca 8,5 m2
 
 • Dlažební kostky řezané
  opracování: vrchní plocha štípaná, ostatní řezané, o rozměru 5 x 5 x 4 cm

 

 • Odseky tříděné a netříděné