Lomový kámen

  • LK je kusové stavivo dané velikosti a nepravidelného, popř. částečně upraveného tvaru, kamenicky neopracované. Získává se jako druhotný výrobek při kamenické a lomařské výrobě nebo odstřelem v ložisku a případným dalším lámáním nebo rozpojováním na potřebnou velikost bez další úpravy.
  • LK soklový (pro zdivo soklové)
  • LK (pro zdivo kyklopské) tloušťka 20, 25, 30 cm
  • Kámen pro vodní stavby
    • LMB 10 - 60 kg
    • LMB 40 - 200 kg
    • LMB kámen pro pohozy, záhozy a rovnaniny